شتاب مارکتینگ، بزرگترین پورتال دیجیتال مارکتینگ در ایران
پورتال مشتریان / ثبت سفارش

معرفی اعضای شتاب مارکتینگ

حمیدرضا رنجی

حمیدرضا رنجی

رئیس هیئت مدیره

محمدمهدی مقیسه

محمدمهدی مقیسه

مدیر عامل

رامین اسماعیلی

رامین اسماعیلی

عضو هیئت مدیره

شقایق نریمانی

شقایق نریمانی

امور نمایندگی ها

امیرعباس یاری

امیرعباس یاری

روابط عمومی

سمیرا اسدالله پور

سمیرا اسدالله پور

مسئول کارگزینی

علیرضا عزلتی

علیرضا عزلتی

امور مالی

مرتضی مقیسه

مرتضی مقیسه

مدیر امور تبلیغات

 صالح قاضی مرادی

صالح قاضی مرادی

امور بین الملل

امیرحسین رضایی

امیرحسین رضایی

گرافیست