شتاب مارکتینگ، بزرگترین پورتال دیجیتال مارکتینگ در ایران
پورتال مشتریان / ثبت سفارش

شماره حساب شتاب مارکتینگ

لطفا پس از واریز، عکس فیش واریزی یا شماره پیگیری را به اپراتور مربوطه ارسال نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل با امور مالی تماس بگیرید

امور مالی (آقای عزلتی): 0919 0808 726

بانک پارسیان

بانک پارسیان

6221   0612   1467   3529

شماره حساب: 47000736026608

شماره شبا: IR420540123847000736026608

محمد مهدي مقيسهء-حميدرضا رنجي رودپشتي-رامين اسماعيلي

  • کپی شماره کارت
  • کپی شماره حساب
  • کپی شماره شبا