شتاب مارکتینگ، بزرگترین پورتال دیجیتال مارکتینگ در ایران
پورتال مشتریان / ثبت سفارش

راهنمای استخدام غیرحضوری

شتاب مارکتینگ، از کلیه نویسندگان، محتواگذاران (ادمین سایت) و تولیدکنندگان محتوا دعوت به همکاری به صورت غیر حضوری کرده و در ردیف های شغلی زیر استخدام می نماید:

1. استخدام نویسنده غیر حضوری از سراسر كشور

از تمامی نویسندگان و تولید کنندگان محتوا جهت همکاری در بخش نویسندگی و تولید محتوا دعوت به عمل می آيد.

مزایا همکاری با شتاب مارکتینگ:

 • کار به صورت غیر حضوری (آنلاین) بوده و نیازی به مراجعه حضوری ندارد
 • به نویسندگان برتر، پاداش تعلق می گیرد.
 • امکان همکاری دائم و بدون وقفه
 • امکان درآمدزایی بالا و بدون سقف
 • پرداخت منظم و به موقع هفتگی
 • دسترسی کامل به امور مالی خود و امکان برداشت

شرایط نویسندگی:

 • داشتن علاقه به نویسندگی
 • توانایی در نویسندگی و تولید محتوا
 • دسترسی به کامپیوتر و اینترنت

برای استخدام در سایت شتاب مارکتینگ شما باید فرم استخدام نویسنده غیر حضوری را تکمیل نمائید.

نویسنده گرامی فراموش نشود که: پس از تکمیل فرم استخدام نویسنده غیر حضوری می بایست درآزمون نویسندگی غیر حضوری شرکت نمائید. (معیار استخدام شما آزمون آنلاین نویسندگی غیر حضوری می باشد)

استخدام نویسنده غیر حضوری

2. استخدام محتوا گذار (ادمین سایت) غیر حضوری از سراسر كشور

از تمامی محتواگذاران و علاقه مندان به این شغل جهت همکاری در بخش محتواگذاری (ادمین سایت) دعوت به عمل می آید.

مزایا همکاری با شتاب مارکتینگ:

 • کار به صورت غیر حضوری (آنلاین) بوده و نیازی به مراجعه حضوری ندارد
 • به متحواگذاران برتر، پاداش تعلق می گیرد.
 • امکان همکاری دائم و بدون وقفه
 • امکان درآمدزایی بالا و بدون سقف
 • پرداخت منظم و به موقع هفتگی
 • دسترسی کامل به امور مالی خود و امکان برداشت

شرایط محتواگذاران:

 • توانایی کار با پنل ها و سیستم های مدیریت محتوا
 • دسترسی به کامپیوتر و اینترنت

برای استخدام در سایت شتاب مارکتینگ شما باید فرم محتوا گذار (ادمین سایت) غیر حضوری را تکمیل نمائید.

محتوا گذار (ادمین سایت) گرامی فراموش نشود که: پس از تکمیل فرم استخدام محتوا گذار (ادمین سایت) غیر حضوری می بایست درآزمون محتوا گذار (ادمین سایت) غیر حضوری شرکت نمائید. (معیار استخدام شما آزمون محتوا گذار (ادمین سایت) غیر حضوری می باشد)

استخدام محتوا گذار (ادمین سایت) غیر حضوری

3. استخدام کارمند غیر حضوری آنلاین از سراسر كشور

شتاب مارکتینگ جهت تکمیل کادر کارمند غیر حضوری خود اقدام به استخدام کرده و از شما دعوت به عمل می آورد.

مزایا همکاری با شتاب مارکتینگ:

 • کار به صورت غیر حضوری (آنلاین) بوده و نیازی به مراجعه حضوری ندارد
 • به کارمندان برتر، پاداش تعلق می گیرد.
 • امکان همکاری دائم و بدون وقفه
 • امکان درآمدزایی بالا و بدون سقف
 • پرداخت منظم و به موقع هفتگی
 • دسترسی کامل به امور مالی خود و امکان برداشت

شرایط کارمندان غیر حضوری:

 • دسترسی به کامپیوتر و اینترنت

برای استخدام در سایت شتاب مارکتینگ شما باید فرم کارمند غیر حضوری آنلاین را تکمیل نمائید.

 کارمند غیر حضوری آنلاین