شتاب مارکتینگ، بزرگترین پورتال دیجیتال مارکتینگ در ایران
پورتال مشتریان / ثبت سفارش


اولین جوابی که به ذهن تک تک ما در پاسخ به سوال فوق می رسد این است " اسناد و مدارکی که ارزش و قابلیت انتقال به دیگری را دارد ". این پاسخ تا حد زیادی عامیانه و حاوی اطلاعات نادرستی نیز هست که ممکن است مخاطب را به دچار اشتباه کند.

https://shetabmarketing.com/uploads/files/files/2018_10_28/17_07/image/files-95fe3b6de2/blogshow-shakhes-25.jpg

اوراق بها دار نوعی ابزار مالی است که یا موقعیت فرد را در شرکت هایی که به صورت عمومی در بورس معامله می شوند (سهام )، نشان می دهد و یا نمایشگر نوعی رابطه ی بستانکاری از یک نهاد دولتی یا خصوصی است که به اوراق مشارکت معروف هستند. این اوراق به هر نحو ارزش مالی خود را نمایش می دهند. اوراق بهادار دارای انواع مختلفی است نظیر : سهام که خود به سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم می شود. اوراق قرضه، اوراق مشارکت، قراردادهای آتی و اختیار معامله.

 

سهام

https://shetabmarketing.com/uploads/files/files/2018_10_28/17_07/image/files-420276a72c/blogshow-636159315414614972.jpg

از مرسوم ترین اوراق بهادار به شمار می آیند که نشان دهنده ی حق مالکیت در یک شرکت دولتی و یا خصوصی هستند. هر سهم دارای دو ارزش است. ارزش اسمی و ارزش بازار ( روز ). ارزش اسمی همان مبلغی است که روی هر سهم نوشته شده است و ارزش بازار هر سهم، به ارزشی اطلاق می شود که آن سهم به آن ارزش در بازار معامله می شود. حداکثر مبلغ ارزش اسمی 10000 ریال یا 1000 تومان است. علت محدود کردن ارزش اسمی به این رقم آن است که چون هر سهم بیانگر حق مالکیت در یک شرکت است، سرمایه گذار های کوچک نیز باید بتوانند به مشارکت در تأمین مالی شرکت ها وسرمایه گذاری اقدام نمایند. ارزش بازار نیز با توجه به میزان عرضه و تقاضا میتواند مقادیری بیشتر و یا کمتر از ارزش اسمی بپذیرد. در صورتی که سهام از نوع ممتاز باشد، دارندگان این نوع سهام به هنگام پرداخت سود سهام در اولویت قرار می گیرند.

 

اوراق قرضه

https://shetabmarketing.com/uploads/files/files/2018_10_28/17_07/image/files-c373c67a21/blogshow-types-of-bond.jpg

این اوراقا ورقه ای است که قابلیت معامله شدن را داشته و دارندگان در فواصل زمانی معینی سود دریافت می کنند همچین در سررسید مشخصی که از قبل تعیین شده است کل مبلغ این اوراق به خریدار پرداخت می شود.

 

اوراق مشارکت

https://shetabmarketing.com/uploads/files/files/2018_10_28/17_07/image/files-ee025e5b00/blogshow-20161114224458-shutterstock-212710381-759x500.jpeg

اوراقی دارای نام و یا بی نام هستند که به قیمت مشخصی (ارزش اسمی) توسط دولت و یا بخش دولتی و خصوصی در جهت تأمین اعتبار پروژه های عمرانی منتشر می شود. این اوراق همانند اوراق قرضه دارای سود هستند و از پرداخت مالیات نیز معاف هستند.