شتاب مارکتینگ، بزرگترین پورتال دیجیتال مارکتینگ در ایران
پورتال مشتریان / ثبت سفارش


به نام خدا

آیا تاکنون به شخصیت و یا تیپ شخصیتی خودتان اندیشیده اید؟

آیا می دانید که افراد سازگار و یا ناسازگار در گستره روانشناسی شخصیت بر چه اساسی طبقه بندی می شوند؟

می خواهیم از کلمه شخصیت، واژه ی نام آشنایی که در زندگی روزمره، سالیانه و حتی بهتر بگویم مادام العمر خود بارها و بارها با آن مواجه شده و هر بار به سهولت تمام از آن رد شده ایم، سخن بگوییم. براستی تعریف درست و حقیقی شخصیت چیست؟ و اما روانشناسی شخصیت در این باره چه نظری دارد؟

https://shetabmarketing.com/uploads/files/files/2018_10_18/13_27/image/files-189d3c84e9/blogshow-47e29f9fe96a1771642fb05ac8a8fd00_XL.jpg

به  عبارت بسیار ساده شخصیت، یعنی همه خصلت ها و ویژه گی هایی که معرف رفتار یک شخص است و یا می توان گفت که شخصیت از ریشه لاتین persona به معنای نقاب و ماسک اخذ شده که این همان  نقاب و ماسکی است که بازیگران روم و یونان قدیم در گذشته بر صورت خود می کشیدند. یعنی در واقع شخصیت را این طور ارزیابی می نماید که شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر چهره خود می زند تا بدین وسیله وجه تمایز او از دیگران باشد.

در این رابطه بی شک روانشناسی شخصیت را می توان یکی از بزرگترین و محبوب ترین شاخه های روانشناسی دانست و بالطبع یکی از موضوعات اساسی این علم، شخصیت است.

روانشناسی شخصیت در واقع به بررسی اندیشه ها، احساس ها و رفتارهایی می پردازد که سبک منحصر به فرد تک تک انسان ها برای ارتباط با دنیا را تشکیل می دهد. این ناحیه از علم روانشناسی به دنبال درک شخصیت در بین اافراد مختلف است و تلاش دارد متنوع بودن آن را به درستی در میان آنان درک کند.

با توجه به تعاریف گوناگون از واژه شخصیت در بین دانشمندان این رشته می توان جمع بندی زیر را به عنوان جامعترین تعریف پذیرفت که شخصیت عبارت از:

 مجموعه ای سازمان یافته و متشکل از خصوصیات نسبتاً ثابت و پایدار یک فرد که او را از افراد دیگر متمایز می سازد.

عوامل شکل گیری شخصیت در انسان

این عوامل را در یک نگرش کلی از دو جهت می توان بررسی نمود:

الف) عوامل ژنتیکی: که در واقع خصوصیات ارثی است که انسان با آن متولد می شود.

ب) محیط و تجارب زندگی: که در این زمینه خصوصاً تجارب سال های اول زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بنا براین غیر از نقش وراثت در رشد شخصیت می توان اهمیت محیط طبیعی، فرهنگ، پیدا نمودن تجارب شخصی و کسب تجارب گروهی را هم در رشد شخصیت مهم دانست.

در هر صورت این نمی تواند سخنی گزافه باشد اگر که بگوییم شخصیت یکی از موهبت های زندگی هر انسان است و این روانشناسی شخصیت است که به شکل گیری بسیاری از جنبه های زندگی کمک می کند.

در واقع اگر به عنوان یک پدر یا مادر خوب شناخته شده ایم یا اگر در رابطه با کار و شغل خود دارای موفقیت های بسیاری هستیم و حتی سلامت عمومی ما می تواند تحت تأثیر شخصیت ما و افراد دیگری که با آنان در تعامل هستیم، قرار بگیرد.

روانشناسی شخصیت، شخصیت افراد را در دو دسته سازگار و ناسازگار طبقه بندی می نماید:

الف) اگر فرد بتواند تفکر و تعقل و در نتیجه رفتاری را که در زندگی از خود بروز می دهد، به تناسب با محیط و تغییرات آن منطبق سازد، یعنی دارای سازگاری است.

ب) اگر شخص در برخورد با موقعیت هایی که تعامل با آنان مستلزم تغییرات و تصمیمات جدید است، نتواند رفتار و تفکر انعطاف پذیری از خود نشان دهد، پس به نوعی دارای اختلال شخصیت و ناسازگاری شخصیت است.

نتیجه مهم:

سازگاری یا ناسازگاری شخصیت هر فرد در ارتباط تنگاتنگ با انعطاف پذیری اوست.

https://shetabmarketing.com/uploads/files/files/2018_10_18/13_27/image/files-89c2e57179/201683182136759280a.jpg

ابعاد اصلی شخصیت در روانشناسی شخصیت به زیر شاخه های افراد:

  1. پر هیاهو     2)سازگار       3)با وجدان      4)عاطفی و با ثبات    5) تجربه اندوز

تقسیم می شوند و نتیجه عملی این تقسیم بندی این است که بین ابعاد شخصیتی فرد و نحوه عملکرد شغلی انسان رابطه مستقیمی وجود دارد.

و در انتها ذکر این نکته حائز اهمیت است که روانشناسان شخصیت سالهاست که وجود اختلالات رفتاری را در افراد تشخیص داده و با علم خود به درمان آنها می پردازند. اختلالاتی که اگر معالجه و درمان نیابد، به نوع خود می تواند با زندگی روزمره افراد تداخل ایجاد نماید.