شتاب مارکتینگ، بزرگترین پورتال دیجیتال مارکتینگ در ایران
پورتال مشتریان / ثبت سفارش

الگوریتم فرد

الگوریتم فرد گوگل ( fred ) چیست؟

الگوریتم فرد گوگل ( fred ) چیست؟

اینکه الگوریتم فرد گوگل (fred) چیست و بر چه اساسی کار می کند، پرسش بسیاری از کاربران اینترنتی و خصوصاً آن دسته از کاربرانی است که در حوزه های تولید محتوا، سئو، دیجیتال مارکتینگ و کسب وکار الکترونیک فعالیت می کنند. می دانیم که موتور جستجوگر گوگل به عن