شتاب مارکتینگ، بزرگترین پورتال دیجیتال مارکتینگ در ایران
پورتال مشتریان / ثبت سفارش

بیزینس

بازاریابی مصرفی یا B2C چیست؟

بازاریابی مصرفی یا B2C چیست؟

بازاریابی مصرفی یا (B2C Business to Consumer) در مفهوم اساسی و اولیه ی آن به تجارت و دادوستد میان یک کسب وکار با یک مصرف کننده اشاره دارد. به عبارت دیگر بازاریابی مصرفی یا B2C شکلی از بازاریابی است که در آن یک شرکت یا سازمان در صدد این برمی آید که ک