شتاب مارکتینگ، بزرگترین پورتال دیجیتال مارکتینگ در ایران
پورتال مشتریان / ثبت سفارش

طراحی سایت خبری

طراحی وبسایت خبری

طراحی وبسایت خبری

در دهه گذشته، روزنامه نگاری وارد مرحله ای شده است که سازمان های خبری تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در عملیات آنلاین دارند. این اقدام به خاطر ترس از جایگزینی رسانه های سنتی با اینترنت در بازار خبر است. با این حال، روزنامه ها تلاش می کنند با کاهش داستان