شتاب مارکتینگ، بزرگترین پورتال دیجیتال مارکتینگ در ایران
پورتال مشتریان / ثبت سفارش

دامین آتوریتی چیست

پیج آتوریتی (Page Authority) و دامین آتوریتی (Domain Authority) چیست؟

پیج آتوریتی (Page Authority) و دامین آتوریتی (Domain Authority) چیست؟

به نظر شما سایت ها چگونه رتبه بندی می شوند؟ گوگل چه ابزارهایی را برای اندازه گیری آتوریتی سایت ها استفاده می کند؟ آیا با مفاهیم دامین آتوریتی و پیج آتوریتی آشنایی دارید؟ به نوع کاربری و عوامل موثر در آن آگاه هستید؟ با شتاب مارکتینگ همراه باشید ت